Moduļu māju ražošana

Pēdējie darbi pirms jaunās moduļa mājas transportēšanas.

1(3)
2(3)
3(6)
4(1)
5(1)
6(1)
7(1)
8(1)
9(1)
10
11
12
13(1)
14(1)
15
16
17
18
19
20